Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Douwe Egberts Facebook app "καφέδος κρυφός ψάξει"
Art Director: Dimitris Klonos
Vector illustration: Dimitris Klonos 
Copywriter: Katerina Androuli, Eleni Stamataki
Creative Director: Catherine Chryssanthacopoulou
Advertising agency: LOWE ATHENS
Client: Douwe Egberts

This is a Facebook app created for Douwe Egberts. For this app we created a logo, the main menus and the screens where the user was playing a game. During the game the user was searching for Douwe Egberts packagings in the room in which the character of the TVc was located. If the user found all the packagings he/she was entering a competition in order to win the coffee of the month.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου