Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Vector Character


Illustration: Dimitris Klonos


Vector illustration of a wacko character.


He's about to tell something. Don't ask me what!
I feel like him sometimes I believe, so I believe
he came out naturally.


I can't think of anything more to say about that character,
he just happened!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου