Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

IPE logo redesign-refreshment and logo guidelines manualGraphic design: Dimitris Klonos
Advertising agency: LOWE ATHENS
Client: IPE

This is a logo redesign plus refreshment case. The client is "Ινστιτούτο πωλήσεων Ελλάδας". I have also created  a guidelines manual. This way every graphic designer that has to do something with this logo, knows how to handle it the propper manner.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου