Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Take and give, give and take short animation
Art direction: Dimitris Klonos
Illustrations: Dimitris Klonos
Production: Dimitris Klonos

This is my latest short animation. 

It is about living in harmony with nature. Man takes what he needs from the planet but he must also give something back.

This way life goes on in a nice way. 

I hope you like it.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου