Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Corporate spot for Bmtools


Art Director: Dimitris Klonos
3D illustration: Dimitris Klonos 
Client: BMtools

This is a corporate spot for BMtools. It was a part of an event relevant to tools and agricultural resources and tools. The 3D preview is always helpful to get an idea of what the finished product will look like.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου