Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

Digital illustration inspired by byzantine iconography

 Illustration: Dimitris Klonos

This is an attempt to incorporate byzantine art structural elements into digital artwork. This is image is created on Photoshop 100% using an artistic brush with transparency. I have also used an underpainting technique. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου