Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Comic page


Illustration: Dimitris Klonos

Just a comic page of a story I never continued.

This is a comic page study I created. I just
wanted to create an image that looks and feels like
a comic page.

It is created 100% on the computer. The hand illustration
feel is because I've used a wacom tablet to draw directy
to my computer's screen.

I hope you like it!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου