Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Wolfy!


Illustration: Dimitris Klonos

Wolfy is a vector illustration, beware of the wolf!

This is also a vector illustration created
100% on the computer with a wacom tablet.

I really like using a tablet, because the outcome looks
both handmade and digital.

I believe the tablet connects the world of
computers with the natural world as far as 
illustration is conserned.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου